Forældre af i dag er langt mere bevidste og ønsker også at kunne vælge deres dagplejer selv, hvilket oftest gøres ud fra kemi og oplevelse af tryghed. Det er således ikke kommunen, der vælger for jer .

En privat dagplejer er godkendt på samme vilkår som en kommunal dagplejer og der føres også tilsyn. Ligeledes kommer den tilsynsførende (dagplejepædagog) fra kommunen på henholdsvis anmeldte og uanmeldte besøg. Der ydes tilskud på samme vis som til kommunalt - se afsnittet under Priser.
Mht. sprogudvikling evt. motoriske problemer eller noget helt andet, så er der også her mulighed for at få hjælp eller anvist hjælp.

Som privat dagplejer vælger man selv, hvorledes hverdagen og arbejdsgangen skal "se ud". Der er ikke pålagt noget fra kommunens side og dermed giver det friere rum til at varetage det enkelte barns behov.

Jeg er ikke pålagt at skulle modtage gæstebørn og barnet "risikerer" gæstepleje. Dette er med til at skabe en større tryghed og ro for barnet og samtidig mindskes risikoen for evt. smitte ved sygdom.