Det er vigtigt, at dit barn er tryg ved mig i dagligdagen og fungerer og har det godt med de andre børn i dagplejen. Dagplejen skal være et dejligt sted at være  og hverdagen vil bære præg af faste rutiner og genkendelighed, hvorved tryghed opnåes.
Derved opnåes et godt grundlag for nogle gode og alsidige aktiviteter.
Barnet udvikles og stimuleres ved en indholdsrig hverdag. 

Prioriteter:
  en hverdag i børnehøjde
 lære at omgås og tage hensyn til hinanden
 udeliv så vidt muligt hver dag
 læring gennem sang, leg og musik
 kreative udfoldelser
 et åben og ærligt samarbejde med forældre

Hvad er det så jeg kan tilbyde?
  pasning af barnet i trygge og rolige omgivelser
  omsorg og kærlighed
  tid til fordybelse
  røgfrit miljø
  ingen husdyr
  sund og varieret kost
  hverdag med faste rutiner  
      (se afsnittet: En dag i dagplejen)
  indholdsrig hverdag 
  følge kalenderens gang mht. fastelavn, påske, jul

Jeg arbejder ligeledes ud fra de pædagogiske læreplaner, der er givet for dagplejeområdet  - det betyder, at jeg året igennem vil have fokus på:
 
barnets personlige udvikling
  de sociale kompetencer
 
sproget
  krop og bevægelse
 
naturen og naturfænomener
 
kulturelle udtryksformer og værdier

Ovenstående uddybes yderligere under afsnittet: Barnets Bog.