HJERTERUMMETS BØRN I DAG

VICTOR

Startede i Dagpleje Hjerterum 
1. september 2014 
 

(var lige ude at blive passet andetsteds febr.-maj 2015 indtil jeg kom tilbage efter operation og sygemelding)    

 

ANNA

Lillesøster til Augusta, der også har været en del af børneflokken i Dagplejen.

Startede i Dagpleje Hjerterum
15. januar 2015 

(var lige ude at blive passet andetsteds febr.-maj 2015 indtil jeg kom tilbage efter operation og sygemelding)