Barnets Bog
laves med baggrund i de pædagogiske læreplaner og dokumentationen foregår i kraft af billeder af og med barnet i forskellige situationer.
Barnets Bog er en mappe, der følger barnet fra dagpleje til børnehave og videre i skolen. Det er en mappe med ting, der lige netop betyder noget for dit barn. Bogen placeres således også sådan, at barnet har fri adgang til den.

De pædagogiske læreplaner, som omtales her, forefindes i dagplejen og der arbejdes månedsvis med de enkelte temaer.

De 6 temaer, der arbejdes med er:
1.  Barnets alsidige personlige udvikling
2.  Sociale kompetencer
3.  Sprog
4.  Krop og bevægelse
5.  Naturen og naturfænomener
6.  Kulturelle udtryksformer og værdier

Grundlaget for at arbejde med disse temaer er at tage udgangspunkt i barnets styrkesider. De svage sider styrkes gennem de stærke!

Barnets Bog er en bog, der må tages med hjem for en kort stund, men den faste plads er hos dagplejeren.
Der vil være glimt fra fødselsdage, arrangementer, aktiviteter såvel ude som inde. Det er også en bog, forældrene må fylde ud med ting, de mener, betyder noget for deres barn i den tid, de er i dagplejen.