Opsigelse/udmeldelse skal ske skriftligt og varsles med 2 måneder for begge parter.

Pladsen kan ikke opsiges med virkning fra den 1. juli, da denne månedsløn er at betragte som feriepenge, og det er uanset om jeg vælger at afholde min ferie i denne måned eller på et andet tidspunkt.


Jvf. kommunens regler for Frit-valgs Ordningen:
"Hvis den private pasning ophører, skal barnet tilbydes en plads i et kommunalt dagtilbud - dog med 1 måneds varsel".