Skulle barnets medbragte legetøj bortkomme eller gå i stykker har Dagpleje Hjerterum ingen erstatningspligt.

Skulle barnet mod forventning komme til skade eller forvolde skade på et andet barn er det familiens egen ansvars- og ulykkesforsikring, der dækker.

Det er selvfølgelig forældrenes eget ansvar og pligt at sørge for denne forsikring af barnet .