Dagpleje Hjerterum er en Frit-Valgs ordning, hvortil kommunen yder et kommunalt tilskud.

Billund Kommune giver tilskud til pasning af børn i alderen 24 uger og til barnet starter i børnehaveklasse.

For nærmere info herom henvises til Billund Kommunes hjemmeside
www.billund.dk . Under afsnittet Børn og Unge finder du Børnepasning og herunder Privat pasning.

Tilskud i 2015 for Billund Kommune 
0-3 årige max. kr. 5.320,-(gælder ved fuld tid - reduceres ved ønske om mindre tid).

Blanket til ansøgning om tilskud vil jeg gerne være behjælpelig med at udfylde. Du/I er også velkomne til at kontakte Pladsanvisningen, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted, tlf.: 7972 7410 (Stinne Lindbjerg Toft). Blanketten forefindes ligeledes på kommunes hjemmeside www.billund.dk . 

Min pris: 
Ring og hør nærmere mht. prisen. Det afhænger af jeres behov for pasning

Betaling
Der betales for 12 måneder uden hensyntagen til sygdom og ferieafvikling.
Der betales månedsvis forud hver den 1. i måneden. 

Søskendetilskud
Dagpleje Hjerterum er underlagt gældende regler for søskendetilskud, dvs. hvis der er søskende i hhv. Frit Valg Ordningen, dagpleje, børnehave eller skolefritidsordning kan der ydes tilskud.
For yderligere oplysninger kontakt da venligst Stinne Lindbjerg Toft, Pladsanvisningen tlf. 7972 7410, 
7200 Grindsted.

Økonomisk friplads 
Børn, der passes i Frit valg ordningen er jvf. Billund kommune IKKE omfattet af reglerne om økonomisk friplads.
 

Regulering
Både det kommunale tilskud og min pris reguleres 1 gang årligt og med virkning pr. 1. januar. Dette varsles 2 måneder forud under forudsætning af, at kommunen har fastlagt det kommende års tilskud og at jeg har modtaget dette skriftligt.